Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Fysiologien til mennesketChevronRight
  4. Kroppen forsvarer seg mot sjukdommarChevronRight
  5. Utviklinga av immunsystemetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Utviklinga av immunsystemet

Når eit barn blir fødd, har det allereie eit immunsystem, men det er ikkje ferdig utvikla. Under svangerskapet får barnet antistoff gjennom morkaka. Etter fødselen får barnet antistoff frå morsmjølka, men i løpet av nokre månader må immunsystemet til barnet ta over sjølv.

Baby smiler mot mor og holder mors bryst.

Smittestoff gir motstandskraft?

En baby putter en bamse inn i munnen.
Små barn kjem i kontakt med mange mikroorganismar sidan dei gjerne puttar "alt" i munnen.

I løpet av det første året får barnet immunitet mot dei fleste mikroorganismane som finst i miljøet. Det er spekulert i om åtferda barn har der "dei puttar alt i munnen", er ein del av opptreninga av immunsystemet.

Det kan hende at barn treng å bli utsette for smittestoff for å få god motstandskraft, men det er ei grense for kva som er gunstig.

Somme smittestoff er nemleg ekstra farlege for små barn sidan immunapparatet deira ikkje er ferdig utvikla.

Lymfatisk vev: milt, lymfeknutar og mandlar

Immunforsvaret har sine eigne "forsvarsanlegg" rundt om i kroppen. Lymfeknutane er organ på størrelse med druer. Dei ligg spreidde rundt i heile kroppen og reagerer på sjukdomsangrep.

Læringsressursar

Kroppen forsvarer seg mot sjukdommar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar