Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Fysiologien til mennesketChevronRight
  4. Kroppen forsvarer seg mot sjukdommarChevronRight
  5. Diagnostisering ved hjelp av antistoff – ELISAChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Diagnostisering ved hjelp av antistoff – ELISA

Antistoff kan brukast til diagnostisering fordi dei kan påvise molekyl eller mikroorganismar, for eksempel HIV-virus. Ein slik test kallar vi ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay).

Prøvebrønner fylles med pipette. Foto.
Diagnostisering ved hjelp av antistoff: prøvebrønnar blir fylte med ei pipette

Antistoffer på laboratoriet – ELISA

ELISA test for AIDS
HIV-test. Brunnar i ei ELISA-testplate viser om prøven inneheld antistoff mot HIV (humant immunsviktvirus), altså positivt resultat (gule brunnar), eller at han ikkje gjer det, altså negativt resultat (klare). Fargeomslaget til gult viser at antistoff har bunde seg til eit HIV-virus.

For å teste HIV med ELISA treng ein antistoff mot HIV-virus som er såkalla spesifikke (det vil seie at dei ikkje kan feste seg til noko anna). Desse antistoffa blir kopla til spesielle enzym for å gi ein synleg fargereaksjon.

Litt blod frå personane som skal testast, blir sett av på ei plastplate med små fordjupingar. Då vil dei ulike proteina og virusa som er i blodet, feste seg til plasten. Deretter set ein til litt antistoffløysning som ein så skyl forsiktig bort med vatn.

No vil berre dei antistoffa som er bundne til HIV, sitje att, mens alle lause antistoff er vaska vekk. Sidan antistoffa har enzym festa til seg, kan vi sjå testresultatet. Enzyma vil gi ein fargereaksjon som dermed påviser om det er HIV-smitte i blodprøvane.

Plansje som viser hvordan antigen (virus), antistoff og enzym er bundet sammen på testplaten.
ELISA-test (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay). Skjemaet viser korleis antigen (her: virus), antistoff og enzym er bundne saman på testplata. 1) Virus bundne til overflata. 2) Antistoff med enzym bundne til virus (antigen). 3) Substrat og enzym reagerer og gir fargeendring.

Læringsressursar

Kroppen forsvarer seg mot sjukdommar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter