Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Fysiologien til mennesketChevronRight
  4. Kroppen forsvarer seg mot sjukdommarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kroppen forsvarer seg mot sjukdommar

Vi er som regel friske, og det er på mange måtar eit mirakel, sidan vi ofte blir utsette for smitte og skadar. Kroppen kan både lækje sjukdom og reparere skadar, slik at vi oftast berre får korte periodar med forkjøling og andre plager. Kva er det som gjer oss sjuke, og kva gjer oss friske igjen?

Syk dame måler feberen. Foto.

Immunforsvaret og det medfødde infeksjonsforsvaret

Vi veit ein del om kva som er viktig for å halde oss friske. Godt kosthald og fysisk aktivitet er bra for helsa. Det er òg viktig for helsa at vi opplever tryggleik, har vener, og at vi unngår for mykje stress.

Vi er fødde med eit effektivt forsvar mot mikroorganismar. Dette blir kalla infeksjonsforsvaret og kan delast i to hovuddelar:

  • Immunsystemet kan tilpasse seg dei ulike smittestoffa som vi blir utsette for og gi oss "erverva immunitet".
  • Det medfødde infeksjonsforsvaret består av biologiske, kjemiske og fysiske barrierar som ikkje kan tilpasse seg på same måten, men som er svært viktig for å unngå infeksjonar.

Begge systema medverkar til å unngå infeksjonar, og viss vi likevel får ein infeksjon, kan begge systema vere med å fjerne han.

Læringsressursar

Kroppen forsvarer seg mot sjukdommar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter