Hopp til innhald

Biologi

Cellebiologi

Celler er livets minste byggjestein og sjølve grunneininga i alle levande organismar. I eincella organismar fungerer ei celle aleine. I fleircella organismar kommuniserer og samarbeider cellene med kvarandre.

Virus

Virus er ikkje bygd opp av celler, dei er partiklar som består av arvestoff pakka inn i ei proteinkappe. Virus blir ofte karakterisert som ikkje-levande, sidan det ikkje er organismar som kan leve eit uavhengig liv. Dei er avhengige av å kapre andre celler, og er blant våre minste fiendar.

Læringsressursar

Virus

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?