Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. CellebiologiChevronRight
 4. Celler og organellarChevronRight
 5. Vakuolar og andre vesiklarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vakuolar og andre vesiklar

Dette er øvingsoppgåver der du skal jobbe med rollene til ulike typar væskefylte blærer som finst i cellene.

Forstørret bilde av embryotisk fot hvor tær dannes ved hjelp av styrt celledød.
Embryofot frå musefoster.
 1. Kvar finst det vakuolar?
 2. Kva inneheld vakuolane?
 3. Kva for roller har vakuolane i cella?
 4. Kva består eit lysosom av?
 5. Kvar blir lysosoma danna?
 6. Kva for rolle spelar lysosoma i ei celle?
 7. Kvifor er lysosoma viktige i fosterutviklinga?
 8. Kva ville skjedd om lysosoma slutta å bryte ned gamle og utslitne celler?
 9. Kva er peroksisom, og kvar finst dei?
 10. Kvifor er peroksisoma så viktige for stoffskiftet?
 11. Kva er eit endosom?

Læringsressursar

Celler og organellar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter