Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. CellebiologiChevronRight
 4. Celler og organellarChevronRight
 5. Forsøk: Muskelvev hos dyrChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Forsøk

Forsøk: Muskelvev hos dyr

Undersøk strukturen i muskelvev hos dyr, og observer hva som skjer når du tilsetter ATP.

Abbor. Foto.
Abbor

Hensikt

I dette forsøket skal du undersøkje muskelvev frå fisk eller andre dyr.

Ved å studere eit tynt snitt i mikroskop med stor forstørring, kan du sjå strukturen i muskelvevet. Du skal òg tilsetje små energipakkar i form av ATP (adenosintrifosfat). Etter dette forsøket skal du kunne gjere greie for strukturen i muskelvevet og forklare kva som skjer når du tilset ATP.

Utstyr

 • ferskt kjøtt frå fisk (eller pattedyr)
 • skalpell
 • -løysning (100 mg/ml)
 • objektglas
 • dekkglas
 • filterpapir
 • mikroskop
 • (jodløysning eller metylenblått)

Framgangsmåte

 1. Lag et tynt mikroskopipreparat ved å klemme ein liten bit av fiskekjøtt mellom to objektglas.
 2. Fjern det eine objektglaset og erstatt det med eit dekkglas.
 3. Studer preparatet med stor forstørring. Hugs å justere kondensor og lys (blendar) for å få eit skarpt bilete. Kan du sjå ein tverrstripa muskulatur?
 4. Viss du ønskjer betre kontrast, kan du prøve deg fram med å tilsetje litt jodløysning eller metylenblått.
 5. Ta bilete med mobiltelefon eller kamera gjennom okularet, eller teikn det du ser.
 6. Lag eit nytt preparat, men tilset ein drope ATP-løysning på muskelfibrane før du legg på dekkglaset.
 7. Forklar det som skjer.
To mikroskopbilder av tverrstripet muskulatur.
Tverrstripa muskulatur frå sei utan tilsetjing av kontrastfarge. Dette er same biletet før og etter justering i biletbehandlingsprogram.

Dokumentasjon

Notat, bilete og teikningar er nyttig dokumentasjon til journalen.

 1. Ta bilete gjennom okularet med mobiltelefon eller fotoapparat.
 2. Rediger bileta i eit biletbehandlingsprogram eller lag ei skisse.
 3. Kva ser du? Kvifor har muskulaturen ein tverrstripa struktur?
 4. Forklar kvar som skjer når du tilset ATP. Du kan finne god hjelp til forklaringa i filmar og lenkjer på denne sida.
Modell av proteinfiber i bevegelse.
Aktin og myosin i rørsle – muskelkontraksjonar i tverrstripa muskulatur (skjelettmuskulatur).

Læringsressursar

Celler og organellar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter