Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. CellebiologiChevronRight
  4. Celler og organellarChevronRight
  5. Eukaryote celler – organellar (interaktiv) ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eukaryote celler – organellar (interaktiv)

Sjølv om eukaryote celler kan sjå ulike ut og ha sine spesialfunksjonar, har dei alle den same grunnstrukturen med dei same typane organellar. Mengda av dei ulike organellane kan variere. Elles har planteceller somme organelltypar som dyreceller ikkje har, og motsett. Under finn du interaktive dyre- og planteceller med kort informasjon om kvar organelltype.

Læringsressursar

Celler og organellar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter