Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. CellebiologiChevronRight
  4. Celler og organellarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Celler og organellar

Celler er små sjølvstendige einingar som kan ta opp næring, drive celleanding og skilje ut avfallsstoff. Celler har også evna til å formere seg og kommunisere med omgivnadene. Alt dette til saman er kjenneteikn på liv, og dei har ulike organellar til å utføre desse oppgåvene.

Eukaryot plantecelle. Illustrasjon.

Celler er livets byggjesteinar

Alle levande organismar er bygde opp av celler. Somme organismar består av ei enkelt celle, mens andre er sette saman av fleire celler. Uansett kva for celler dei er bygde opp av, så har cellene mange likskapstrekk, men det er også tydelege forskjellar i struktur og organellar.

Celler blir delte inn i to hovudtypar:

  • prokaryote celler
  • eukaryote celler

Læringsressursar

Celler og organellar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter