Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfaldChevronRight
  4. SystematikkChevronRight
  5. Artskunnskap og systematikk på næringsfattig myrChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Artskunnskap og systematikk på næringsfattig myr

Mange av artane som veks på den næringsfattige myra, har spesielle eigenskapar som gjer at dei klarer seg her. Blant temaa som blir omtalte, er torvmosane som flaumbuffar, pors i samliv med nitrogenbindande mikroorganismar, kjøtetande plantar og kva som skil siv, gras og starr frå kvarandre.

Læringsressursar

Systematikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?