Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfaldChevronRight
  4. SystematikkChevronRight
  5. Refleksjonsppgåver – rollene artane har i økosystemetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsppgåver – rollene artane har i økosystemet

  1. Kva er forskjellen på ei næringskjede og eit næringsnett?

  2. Somme meiner at ei næringskjede i prinsippet er uendeleg, og at ho ikkje sluttar med ein topp-predator. Kva trur du er meint med det?

  3. Soldogg er eit eksempel på ein kjøttetande plante som finst i norsk natur. Kvar vil du plassere ein slik art i ei næringskjede? Er dette ein produsent eller ein konsument?

Læringsressursar

Systematikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?