Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfaldChevronRight
  4. SystematikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Systematikk

Systematikk hjelper oss til å setje alle organismane i system. Då kan vi lettare samanlikne organismar, avgjere kven som er i slekt og gi dei namn etter faste system.

Systematikk gir orden i mylderet av organismar

Når du studerer plantar og dyr, og andre organismar, oppdagar du fort at du treng eit system for å få oversikt.

Det har vore store diskusjonar om korleis vi skal avgjere om organismar tilhøyrer same art. Skal vi basere oss på utsjånad eller evolusjonært slektskap?

I dette emnet skal du møte systemet for namnsetjing av organismar. Kanskje oppdager du at dei latinske namna ikkje er så uforståelege som dei kan sjå ut, og at dei ofte gir meining og informasjon om dei forskjellige artane?

Læringsressursar

Systematikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?