Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Den unge biologenChevronRight
  4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
  5. Artskunnskap og systematikk på næringsfattig myrChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Artskunnskap og systematikk på næringsfattig myr

Mange av artane som veks på den næringsfattige myra, har spesielle eigenskapar som gjer at dei klarer seg her. Blant temaa som blir omtalte, er torvmosane som flaumbuffar, pors i samliv med nitrogenbindande mikroorganismar, kjøtetande plantar og kva som skil siv, gras og starr frå kvarandre.

Læringsressursar

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar