Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Den unge biologenChevronRight
  4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
  5. Artsomgrep og artsbestemmingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Artsomgrep og artsbestemming

Arten er den grunnleggjande eininga i klassifikasjonssystemet. Men kva er ein art?

Det finst fleire ulike artsomgrep som kan brukast for å definere ein art, slik som det biologiske, morfologiske og det evolusjonære artsomgrepet. I filmen blir det demonstrert korleis bygningstrekk brukast til å artsbestemme plantar ved hjelp av bestemmingsnøklar.

Læringsressursar

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter