Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
 5. Film om systematikk og klassifikasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Film om systematikk og klassifikasjon

Definisjon på systematikk


Taksonomiske nivå

RIKE – REKKJE/DIVISJON – KLASSE – ORDEN – FAMILIE – SLEKT – ART

Klassifisering av tyttebær

Klassifisering av mennesket

 • Art: Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
 • Slekt: Bærlyngslekta (Vaccinium)
 • Familie: Lyngfamilien (Ericaceae)
 • Orden: Ericales
 • Klasse: Ekte tofrøbladete (Eudicots)
 • Divisjon: Dekkfrøa blomsterplantar (Angiospermae)
 • Rike: Planteriket (Plantae)
 • Art: Mennesket (Homo sapiens)
 • Slekt: Menneskeslekta (Homo)
 • Familie: Menneskeapar (Hominider)
 • Orden: Primat
 • Klasse: Pattedyr (Mammalia)
 • Underrekkje: Virveldyr (Vertebrata)
 • Rekkje: Ryggstrengdyr (Chordata)
 • Rike: Dyreriket (Animalia)
Systematikk i vid forstand er det vitskaplege studiet av biologisk diversitet og det evolusjonære slektskapet mellom organismar. Dette inkluderer namnsetjing, identifikasjon, beskriving og klassifisering av organismane i eit hierarkisk klassifikasjonssystem. Det sistnemnde svarer til ein snever definisjon av systematikk og er det same som taksonomi.

Læringsressursar

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter