Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Verktøy, eFørelesingar og oppslagsverkChevronRight
  4. eForelesingar i biologiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

eForelesingar i biologi

Gutt jobber på PC. Foto

Den unge biologen

Systematikk

Undersøkingar, måling og måleusikkerheit

Labøvingar

Tryggleik i laboratoriet

Tryggleiksdatablad

Cellebiologi

Eukaryote celler

Transport gjennom cellemembran

Bakteriar

Virus

Fysiologien til mennesket

Respirasjon

Sirkulasjonssystemet

Fordøyinga 1

Fordøyinga 2

Nyrene

Hormonsystem og nervesystem

Hormonsystemet

Nervesystemet

Øyret − oppbygging og funksjon

Auget – oppbygging og funksjon

Medfødt infeksjonsforsvar

Tillært immunforsvar

Funksjon og tilpassing

Frå Big Bang til no

Sirkulasjon hos dyr

Gassutveksling hos dyr

Utskiljing

Formering hos planter

Formering hos dyr

Generasjonsveksling

Parasittar

Transport i planter

Tilpasning hos planter

Vekst og utvikling

Åtferd hos dyr

Biologisk mangfald

Frå Big Bang til no

Biomangfald

Systematikk

Genetisk variasjon

Variasjon i habitat og nisjar

Læringsressursar

Verktøy, eFørelesingar og oppslagsverk