Hopp til innhald

Biologi

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
SubjectEmne

Emner

 • Den unge biologen

  Dette emnet handlar om korleis ein byggjer naturvitskapleg forståing gjennom undersøkingar i felt og i laboratorium, og om å vurdere informasjon frå media.

 • Cellebiologi

  Cellebiologi handlar om dei livsviktige prosessane som går føre seg inne i cellene, samt oppbygging og formeiring til bakteriar og virus.

 • Fysiologien til mennesket

  I dette hovudområdet skal du lære om korleis organ i kroppen vår er bygde opp, og om korleis dei fungerer saman.

 • Funksjon og tilpassing

  Vi studerer korleis funksjon, åtferd, vekst og formering hos både plantar og dyr har tilpassa seg ulike levevilkår og utvikla seg gjennom tidene.

 • Biologisk mangfald

  I "Biologisk mangfald" ser vi på samanhengen mellom miljø og artsutval. Dette brukar du til å forstå viktigheita av variasjon og bevaring av biologisk mangfald.

 • Nyttig om biologi

  Under dette emnet finn du ei samling av oppslagsverk, verktøy, planar, rettleiingar og eksamensstoff.

Om biologi 1

En humle på en blomst, mens sommerfuglen flyr bort.

Om biologi 1

I biologi jobbar du praktisk og teoretisk med aktivitetar i laboratorium og i felten. Du lærer korleis din eigen kropp fungerer, og til å utforske korleis ulike organismar fungerer og tilpassar seg det miljøet dei er ein del av, bruker du naturvitskaplege metodar. Faget legg til rette for at du skal oppleve glede, undring og respekt for naturen.

Nytt innhald

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Twitter

Facebook