Hopp til innhald

Biologi

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
SubjectEmne

Emne

  • Dette emnet handlar om korleis ein byggjer naturvitskapleg forståing gjennom undersøkingar i felt og i laboratorium, og om å vurdere informasjon frå media.

  • Cellebiologi

    Cellebiologi handlar om dei livsviktige prosessane som går føre seg inne i cellene, samt oppbygging og formeiring til bakteriar og virus.

  • I dette hovudområdet skal du lære om korleis organ i kroppen vår er bygde opp, og om korleis dei fungerer saman.

  • Vi studerer korleis funksjon, åtferd, vekst og formering hos både plantar og dyr har tilpassa seg ulike levevilkår og utvikla seg gjennom tidene.

  • I "Biologisk mangfald" ser vi på samanhengen mellom miljø og artsutval. Dette brukar du til å forstå viktigheita av variasjon og bevaring av biologisk mangfald.

Om biologi 1

En humle på en blomst, mens sommerfuglen flyr bort.

Om biologi 1

I biologi jobbar du praktisk og teoretisk med aktivitetar i laboratorium og i felten. Du lærer korleis din eigen kropp fungerer, og til å utforske korleis ulike organismar fungerer og tilpassar seg det miljøet dei er ein del av, bruker du naturvitskaplege metodar. Faget legg til rette for at du skal oppleve glede, undring og respekt for naturen.

Nytt innhald

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook