Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salChevronRight
  4. Etikk og miljøChevronRight
  5. MatsvinnChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Matsvinn

Det vi kastar av mat i Noreg, kunne ha gitt tilstrekkeleg næring til rundt fem millionar menneske, ifølgje matforskingsinstituttet Nofima.

Forbrukar Marius Dalen medgir at det vert litt matsvinn heime, men han prøver likevel å unngå det. I videoen ser du korleis.

Kva er matsvinn?

Styresmaktene definerer matsvinn som «mat som vert kasta, men som på eit tidspunkt kunne eller skulle ha vore eten av menneske, til forskjell frå uunngåeleg matavfall som bein, skal, produksjonsrestar og liknande».

Mål om å redusera matsvinn

No har styresmaktene og matbransjen skrive under ein intensjonsavtale om å redusera svinnet av mat. Initiativet skal medverka til å redusera miljø- og ressursproblema knytte til matsvinn i Noreg og fremja ei betre utnytting av maten.

Fakta om matsvinn

Kvar og ein av oss kastar i snitt 46 kilo mat i året – kvar femte berepose vi fyller opp og tek med heim, ifølgje miljøstatus.no. Og då er ikkje svinn i landbruket og det som vert kasta frå restaurantar og institusjonar, teke med i berekninga.

Bransjesamarbeidet ForMat (som er eigd av Matvett AS) har kartlagt kvar matsvinnet skjer. Ifølgje ForMat var matsvinnet på 361 000 tonn i 2013, og fordelte seg slik:

  • 60 000 tonn i matindustrien
  • 2000 tonn i grossistleddet
  • 68 000 tonn i butikkleddet
  • 231 000 tonn hos forbrukarane

Kjelde: miljøstatus.no

Tallerken med matrester. Foto
Restaurantbransjen må også finna måtar å redusera avfallsmengda på. Her går mykje næringsrik mat tapt.

Vil du vita meir om avtalen mellom matbransjen og styresmaktene, kan du gå til nettsida "matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030" hos matvett.no.

Orsak, ein feil oppstod under lasting av emneressursar.