Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salChevronRight
  4. Lover og reglarChevronRight
  5. ErgonomiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ergonomi

Med ergonomi meiner vi her samspelet mellom arbeidsmiljøet, teknologien og mennesket. God ergonomi førebyggjer mot sjukdom og belastningsskadar hos dei tilsette.

To kokkar som arbeider på eit kjøkken. Foto.
Kvinnelig kokk bærer en stabel med gryter. Foto.
Når ein ber tungt er det viktig å bruke rett bereteknikk.

Det er sunt å belaste kroppen og nødvendig å røre på seg.

Derimot er det eit mål å redusere feilbelastningar og monotone, stadig gjentekne rørsler. Tungt og einsformig arbeid er spesielt uheldig.

Her kan du lese mer om hva arbeidstilsynet sier om ergonomi og helsekonsekvenser.

"Dårlige ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet er blant de viktigste årsakene til sykdom og fravær. Om lag halvparten av sykefraværet (iflg. Rikstrygdeverket) og store deler av uføretrygdingen skyldes muskel-/skjelettlidelser. Dette koster samfunnet over 25 milliarder kroner årlig (pr. 2000). I mange bransjer vil ansatte med muskel-/skjelettlidelser bli uføretrygdet, ofte etter perioder med langtidssykemeldinger. Både arbeidstakerne selv, arbeidsmiljøet og økonomien i virksomheten ville tjene mye på at disse medarbeiderne kunne fortsatt å være yrkesaktive". Kilde: www.arbeidstilsynet.no 11/2008

Ergonomi i arbeidet

En dame holder hånden sin på en vond nakke. Foto.
Feil arbeidsteknikk kan føre til muskel- og skjelettplager.

Ergonomi er meir enn variert og god kroppsbruk. I arbeidssamanheng er desse forholda viktige: Kva slags arbeidsutstyr som blir brukt, arbeidsplassutforminga, korleis arbeidet blir gjort, hjelpemiddel som er tilgjengelege, organisering av arbeidsoppgåver, syns-, støy- og klimaforhold og arbeidsmiljøet.

Ergonomisk tenking er å vurdere alle desse forholda og sjå korleis dei påverkar arbeidsdagen. Arbeidsutføringa, maskinar og utstyr må tilpassast den enkelte arbeidstakaren. Arbeidstakaren må på si side tilpasse seg arbeidet.

Les mer om Arbeidsmiljølovens §4-6 - om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne på lovdata.no

Hugselappen

  • Ergonomi er læra om korleis vi best mogeleg kan tilpasse arbeidsoppgåvene og arbeidsmiljøet til mennesket.

Læringsressursar

Lover og reglar