Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salChevronRight
  4. Lover og reglarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lover og reglar

Alle som jobbar på ein serveringsstad må følgje ein del lover og reglar for å sikre at det blir produsert trygg mat. Dei viktigaste reglane finst i matlova, næringsmiddelhygieneforskrifta og internkontrollforskrifta.

En lovbok og en klubbe. Foto.

I tillegg har vi serveringslova som skal sikre ei forsvarleg drift av serveringsstaden, og alkohollova som skal regulere innførsel og omsetnad av alkoholhaldige varer.

Som arbeidstakar har ein rett på ein trygg arbeidsplass som tek vare på helsa. Eit eige lovverk, arbeidsmiljølova, skal sikre at arbeidstakarar har eit tilfredsstillande arbeidsmiljø.

Dette emnet vil ta føre seg dei enkelte lovene som er viktige i kokk- og servitørfaget.

Læringsressursar

Lover og reglar