Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Økonomi og salChevronRight
 4. MarknadsføringChevronRight
 5. Meirsal = plussal ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Meirsal = plussal

Meirsal vil seie at vi får kunden til å kjøpe meir enn opphavleg planlagt. Det er ofte resultatet av innsatsen til dugande service- og salsmedarbeidarar.

Bilete av ein kunde som kjøper varer over disken på eit bakeri. Foto.

Meirsal = plussal

Meirsal er det vi sel i tillegg til det kunden allereie har kjøpt eller hadde bestemt seg for å kjøpe. Eit typisk døme frå restaurantbransjen er ein kunde som kjem for å kjøpe ein enkel middag, og som endar opp med å kjøpe både middag og dessert fordi desserten var så freistande.

Innanfor restaurant- og matfag kan meirsal vere:

 • Restaurantar: aperitiff til gjesten som ventar på mat, god vin til maten, dessert, drikke til kaffien med meir.
 • Pizzarestaurant: dressing til pizzaen, ekstra fyll på pizzaen, ekstra drikke, bonuskort.
 • Barar: snacks og nøtter til drikka, smårettar.
 • Kaffibar: kaker til kaffien, posar med kaffibønner til heimebruk, aviser.

Meirsal oppstår altså når kunden bestiller og kjøper meir enn planlagt. Det er eit resultat av ein innsats frå service- og salsmedarbeidarar.

Bilde av mann og kvinne som sitter på en restaurant og studerer en meny. Foto.
Ein godt forklart meny kan freiste gjestene til å bestille meir enn dei i utgangspunktet hadde tenkt.
Oppgåve: Les artikkelen Oslo-restaurantar taper store pengar på «skulkarar». Kva meiner du om å gi gebyr til gjester som bestiller bord, men ikkje dukkar opp?

Meirsal = auka lønnsemd

Restaurantbransjen kan i hovudsak auke salet på to måtar:

 • auke beleggsprosenten
 • selje meir til kvar kunde

Auka omsetnad gir betre lønnsemd for dei fleste verksemder innanfor hotell- og restaurantbransjen. Ein restaurant har eit visst tal stolar og bord som kan seljast. For kvart bordsete er det derfor viktig å selje flest mogeleg stolar til høgast mogeleg pris.

Di fleire plassar vi sel, di betre lønnsemd!

Korleis skapar vi meirsal?

Alle medarbeidarar som har kontakt med gjestene, kan arbeide for meirsal. Til dømes kan både kokken, bartenderen og servitøren selje direkte i samtale med kunden. Andre medarbeidarar gjer sin del av jobben ved å yte god service.

Kundane kjøper gjerne tilleggsytingar som dekkjer deira ønskje og behov. Derfor må seljaren undersøkje kva for ønskje kunden har. Spør ikkje om kunden ønskjer noko meir, men still spørsmål som peikar direkte mot tilleggsytingar:

 • Skal det vere noko å drikke medan du ventar på maten?
 • Ønskjer de påfyll av drikke?
 • Kan det freiste med litt dessert?
 • Ønskjer de kaffi til desserten?

Vi skal ikkje vere redde for å selje! Men det må gjerast på ein høfleg og ikkje påtrengjande måte. Peik på mogelegheitene, la kunden bestemme!

Tenk over

Dei fleste sal gir moglegheiter for meirsal. For å utnytte moglegheitene bør alle servicemedarbeidarar vere klar over rolla si og få opplæring i kva dei i praksis kan gjere.

Hugselappen:

 • Meirsal vil seie at kunden kjøper meir enn han i utganspunktet hadde tenkt.
 • Meirsal er viktig for lønnsemda til bedrifta.

Læringsressursar

Marknadsføring