Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salChevronRight
  4. Kalkulasjon og svinnChevronRight
  5. Den lågaste prisen på kort siktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Den lågaste prisen på kort sikt

Med bidragsmetoden kan vi rekne ut den lågaste prisen det er forsvarleg å bruke. Her kjem eit døme på korleis du kan gjere denne vurderinga.

Ei bedrift sel 9 000 einingar av eit produkt per år. Prisen inklusive mva. er 20 kr. Variable einingskostnader er 12 kr, og dei årlege faste kostnadene er 60 000 kr.

  1. Rekn ut dekningsbidrag per eining.
  2. Rekn ut det totale dekningsbidraget.
  3. Kva blir det årlege overskotet?
  4. Kva blir den lågaste prisen bedrifta kan ta på kort sikt?

Bruk gjerne Kalkyler i Excel når du løyser oppgåva. Grunngje svaret.

Filer

Læringsressursar

Kalkulasjon og svinn