Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Servering og gjestebehandlingChevronRight
 4. Service og gjestebehandlingChevronRight
 5. Kven er gjesten?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kven er gjesten?

Det første inntrykket vi får av andre menneske, påverkar måten vi møter dei på. Som vertskap må vi vere klar over at dei aller fleste er mykje meir enn førsteinntrykket. Vi må derfor bli betre kjende med gjestene slik at vi kan yte god service.

Tre gjester som et middag på ein restaurant. Foto.

Kven er gjestene våre?

Vi vel ut, ordnar og utfyller sanseinntrykka forskjellig. Kvar og ein av oss ser verda gjennom sine eigne «briller» og tolkar inntrykka ut frå eigne erfaringar. Dette kan vere ei stor utfordring i samtalar mellom ein gjest og ein servicemedarbeidar.

Førsteinntrykket

Det første, direkte, inntrykket vi får av eit anna menneske, er viktig. Vi dannar oss ei oppfatning av vedkomande – om han eller ho er høfleg eller uhøfleg, sint eller blid, pågåande eller sjenert. Men vi kan ikkje stole på førsteinntrykket. Det er ein stor risiko for å ta feil dersom vi let det første inntrykket bli ståande utan å undersøkje det nærare.

Ein servicemedarbeidar gjer klokt i å bli betre kjend med gjestene. Ofte oppdagar vi at mange menneske er mykje meir enn det første inntrykket vi fekk av dei. Som profesjonelt vertskap må vi sjå under overflata og skaffe oss innsikt i kva gjestene ventar og ønskjer.

Gjestene er ulike

Ein servicemedarbeidar må vere i stand til å levere service som gjestene set pris på. Det krev kunnskap om gjestene våre og forventningane deira. God service er ikkje det same for alle gjester, og det er det som gjer det så spennande! Di meir vi veit om gjestene, di betre spesialistar kan vi bli på å levere den servicen dei ønskjer.

Døme på ulike gjester:

 • Gjester som veit kva dei vil ha, og korleis dei vil ha det.
 • Gjester som er usikre, og treng lang tid til å tenkje seg om.
 • Gjester som er krevjande og forlangande.
 • Gjester som er beskjedne og takksame.
 • Gjester som har dårleg tid.
 • Gjester som har svært god tid.
Dame hjelper lite barn å drikke på restaurant. foto.
Som gjest på restaurant, har barnefamilien andre behov enn mat- og vinkjennaren.

Ulike kundetypar må behandlast forskjellig

For ein restaurant eller ein overnattingsstad kan det vere vanskeleg å tilfredsstille både yrkesreisande, feriegjester, barnefamiliar, kjærastepar og kurs- og konferansegjester. Alle gjester har ulike behov og ønske etter kven dei er og kva erfaringsbakgrunn dei har.

Eit kjærastepar som er ute og et ein betre middag før eit kinobesøk, har eit anna behov enn ein forretningsreisande som har det travelt for å rekkje flyet heim. Som servitør må ein ha kunnskap om menneske, og vite kva gjestene likar og korleis dei vil bli behandla. Etter kvart som ein får god erfaring, vil ein lettare kunne lese dei ulike gjestene.

God service basert på gjestene sine ønske og behov gir fornøgde gjester! Kanskje kjem dei att ein annan gong?

Hugselappen

 • Gjester er forskjellige og har ulike ønske og behov.
 • Kva som er god service er ikkje det same for alle gjester.

Læringsressursar

Service og gjestebehandling