Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. SpesialkostChevronRight
 4. Feittredusert kostChevronRight
 5. Spesialkost del 1ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Spesialkost del 1

Dette er ei individuell oppgåve i spesialkost. I denne oppgåva skal læraren gjennomgå fagstoff, deretter skal eleven svare på oppgåvene.

Ein bebuar et middag på ein institusjon. Foto

Informasjon om oppgåva

Læraren gjennomgår desse spesialkostane:

 • Mat med ein annan konsistens
 • Glutenfri kost
 • Saltredusert/saltfattig kost
 • Laktoseredusert kost
 • Feittredusert kost

Hugs

 • Spesialkost skal alltid vere så lik orginalen som mogeleg.

Oppgåve 1

Person som skriv på laptop

Lag eit hefte eller ei mappe med:

 1. framside og namn
 2. innhaldsliste
 3. innleiing
 4. svar på oppgåvene
 5. avslutning
 6. kjeldetilvisingar

Svar deretter på følgjande:

 1. Namn på spesialkost
 2. Kva for matvarer eller råvarer må pasientar på denne kosten unngå? (NEI-mat)
 3. Kva for matvarer eller råvarer kan pasientar på denne kosten ete (JA-mat)
 4. Skriv ned minst 6 faktasetningar (råd) som er viktige for deg som kokk å vite om spesialkosten.

Oppgåve 2

Menytavle. Foto.

Her ser du eit døme på ein meny med nøkkelrådskost det er vanleg å servere i institusjonar.

Døme på tabell

Kost-typeHovudrettSausPotet/grøns.Dessert
Nøkkelrådskostlettsalta kokt uereggesmør

kokt potet gulrotstuing

erter

kirsebærkompott

fløytemjølk

Findelt kost
Glutenfri kost
Saltredusert kost
Laktoseredusert kost
Feittredusert kost

Læringsressursar

Feittredusert kost