Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. SpesialkostChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Spesialkost

Spesialkost blir brukt til personar som ikkje kan ete nøkkelrådskost. Ved tillaging er det viktig å ha god kunnskap om spesialkosten, slik at pasienten får mat som han toler, og at eit fullverdig kosthald blir halde ved lag. I dette emnet vil du få ei betre forståing og ein betre kunnskap om dei mest vanlege spesialkostane.

Tavle med meny for spesialkost. Foto.
Menytavle for spesialkost.

Emner

Spesialkost

 • Allergi

  I dette emnet vil du få kunnskap om mat som ofte framkallar allergi, og korleis du kan jobbe for å sikre at du serverer trygg og riktig mat.

 • Glutenfri kost

  Dette emnet vil gi deg kunnkap om brødbaking, og det grunnleggjande om glutenfri kost, slik at du kan lage og servere god og trygg mat utan gluten.

 • Feittredusert kost

  Feittredusert kost blir laga til så lik nøkkelrådskost som mogleg, men med redusert feittinnhald.

 • Natriumredusert kost

  Til ein kost med redusert saltinnhald er det gunstig å bruke reine råvarer og heller tilsetje salt ved tillaging.

 • Laktoseredusert kost

  I dette emnet får du lære om laktoseintoleranse, og du får kunnskap om matvarer som inneheld mykje og lite laktose.

 • Energi- og næringstett kost

  Energi- og næringstett kost er ein kost som i hovudsak er til personar som et for lite mat og ofte har dårleg almenntilstand.

 • Hjarte- og karsjukdommar

  Ved å endre kosthaldet kan ein førebyggje og redusere den vidare utviklinga av hjarte- og karsjukdommar.