Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. DrikkevarerChevronRight
  4. VinområdeChevronRight
  5. AfrikaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Afrika

På Afrika-kontinentet blir det produsert vin heilt i sør og heilt i nord. Det blir produsert vin i alle landa langs Middelhavskysten i nord, men ingen er representerte her i landet.

Arbeidere på flat vinmark med skog i bakgrunnen.foto.
Vinmarker ved Cape Town.

På Afrika-kontinentet blir det produsert vin heilt i sør og heilt i nord. Det blir produsert vin i alle landa langs Middelhavskysten i nord, men ingen er representerte her i landet. Tidlegare blei ein del algerisk vin brukt til blanding i «norsk raudvin». Det at desse landa har muslimsk dominans, gjer nok òg sitt til at produksjonen ligg lågt.

Sør-Afrika

Kart over vinområdene i Sør-Afrika. Foto.
Kart over vinområdene i Sør-Afrika.

Dei første vinstokkane kom til Sør-Afrika i om lag 1660, men det var først 20 år seinare, då Simon van der Stel blei sjef for det nederlandske Ostindia-kompaniet, at det blei fart på dyrkinga. Han grunnla Stellenbosch, som òg i dag er eit av dei mest kjende vinnamna i Sør-Afrika. Constantia, eit anna kjent vinnamn, blei òg etablert på den tida. Saman med Paarl er desse tre dei beste og viktigaste distrikta. Vinregionane ligg stort sett i ei vifteform ut frå byen Cape Town, men det ligg òg nokre regionar inne i landet. Kooperativet KWV har vore den klart største produsenten i landet, men det kjem stadig til fleire private, mindre produsentar.

På grunn av rasepolitikken boikotta mange land Sør-Afrika som handelspartnar. Dermed stoppa vineksporten og gode inntekter opp. Dette hindra òg mogleg fornying og nyplanting. Derfor har dei no eit program for å gå i gang med dette og å utvikle nye drueklonar.

Druer

Kvitvin utgjer størstedelen av produksjonen. Drua Steen (Chenin Blanc) er mykje brukt, men òg Chardonnay, Sauvignon Blanc og Riesling (særleg til edelròte) kan gi gode resultat. Edelròtevinane får nemninga late harvest.

Druehøsting. Foto.

Når det gjeld raudvin, bør vi først nemne Sør-Afrikas eiga spesielle drue Pinotage. Det er ein krysning mellom Pinot Noir og Cincault, som dei er veldig stolte av. Ho gir vanlegvis ein djup raud vin med bra frukt og middels tannin, men fylden kan variere noko. Det blir òg laga ein del bra vinar av Merlot og Cabernet Sauvignon. Shiraz og Pinot Noir er det òg ein del av.

Til mat

Dei lettaste pinotagevinane går greitt til lyst kjøtt, fjørfe, orientalsk mat og ost. Dei med meir fylde og tannin går bra til storfe, grillmat og nokre òg til viltretter.

Dei fleste kvitvinane er tørre. Steen går til aperitiff, skaldyr, fisk og nokre òg til orientalsk mat, alt etter tørrheit, fylde og frukt.

Sjå elles etter druetypar i opphavsland.

Læringsressursar

Vinområde

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff