Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. DrikkevarerChevronRight
  4. VinområdeChevronRight
  5. BulgariaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Bulgaria

Det går føre seg ein god del vinproduksjon i fleire austeuropeiske land, og tradisjonen er gammal. Funn viser at det har gått føre seg vindyrking i 3000–5000 år i desse områda.

Kart over vinområder i Bulgaria.foto.

Historikk

Det går føre seg ein god del vinproduksjon i fleire austeuropeiske land, og tradisjonen er gammal. Funn som er blitt gjorde, viser at det har gått føre seg vindyrking i 3000–5000 år i desse områda. Men under kommunisttida skjedde det inga utvikling, så produksjonen var stort sett svært umoderne. Nokre unntak var det i Ungarn og i tidlegare Jugoslavia, som var meir vestorienterte. Elles blir det produsert vin i Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraina og Georgia. Når det gjeld dei fire siste landa, blir vinen stort sett brukt i aust.

Bulgaria har etter kvart opparbeidd eit forholdsvis bra og stabilt utval i listene til Vinmonopolet, særleg på raudvin. Kvaliteten er stort sett bra etter prisen, noko som så avgjort er gunstig (ingen vinar over 90 kroner). Det blir brukt både franske og lokale druer, òg i blanding. Landet blir delt inn i fem regionar. Det er ein vinlov med to kvalitetsinndelingar.

Vinlov

DGO

DGO er vinar med geografisk tilknyting og kan femne om ein region, eit distrikt eller ein by. Som i Vest-Europa er det strengare krav jo mindre område. Dette er den høgaste kvaliteten, og kriteria går mellom anna på spesifiserte druetypar dyrka i bestemte område.

Controliran

Dette er den høgaste kvaliteten, og kriteria går mellom anna på spesifiserte druetypar dyrka i bestemte område.

Utstilling av vinflasker utenfor vingård.foto.
Utstilling av vinflasker utenfor vingård i Melnik Winery, Melinik, Bulgaria

Den nordvestre regionen

Den største regionen er den nordvestre med over ein tredel av produksjonen i landet. Her finn vi mellom anna Pleven og Suhindol som vi kjenner godt i Noreg. Det er kanskje først og fremst Cabernet Sauvignon-vinane som har gjort det bra, men òg Merlot, gjerne i blanding med lokale Gamza.

Austregionen

Austregionen strekkjer seg ut mot Svartehavet og den nest største byen i Bulgaria, Varna. Regionen femner om Preslav og Shumen og er nest størst med litt under ein tredel av produksjonen i landet. Det blir produsert brukande kvitvinar av Chardonnay og Riesling pluss ein del andre lokale og utanlandske druer. Særleg har chardonnayvinane fått mykje ros.

Den sørlege regionen

Den sørlege regionen strekkjer seg ned mot grensa til Hellas og er den tredje største. Her finn vi Plovdiv med Stambolovo og Assenovgrad som begge har vinar i listene til polet. I tillegg til raudvinsdruene som er nemne over, blir den lokale Mavrud dyrka. Ho gir ein kraftig vin med stort lagringspotensial.

Til mat

Cabernet Sauvignon

Kan ha litt krydra eikepreg, så dei går òg til litt kraftigare mat enn berre okse og lam.

Merlot og Gamza

Gir ein blaut rund vin med litt krydder, passar til lyst kjøtt, lam, ost og buffet.

Mavrud

Går til storfe, vilt og gryteretter.

Læringsressursar

Vinområde

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff