Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. DrikkevarerChevronRight
  4. SterkvinChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sterkvin

Sterkvin er nemninga vi nyttar for vintypar som har eit høgare alkoholinnhald enn det som blir danna når vindrua gjærar sukker. Det høge alkoholinnhaldet kjem av at det blir tilsett sprit anten under gjæringsprosessen eller rett etter at han er avslutta.

Flasker og glas med portvin. Foto.

Det finst ulike typar sterkvin. Naturleg sterkvin er basert på råstoffa i vinen, medan aromatisert vin er smaksett med krydder eller andre smaksstoff.

I dette emnet blir du kjend med dei vanlegaste typane av sterkvin og bruksområda deira.

Læringsressursar

Sterkvin