Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. DrikkevarerChevronRight
  4. VinChevronRight
  5. Vinbondens arbeid - kultivering ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Vinbondens arbeid - kultivering

Drueplanten er eigentleg ein slyngplante der greinene visnar kvart år. Kvar vår kjem det så nye skot som blir til greiner. Då er det viktig at vinbonden bestemmer kor mange greiner han vil at planten skal ha, og klipper bort (skjer til) resten.

Tilskjering

Det er viktig for vinkvaliteten at avlinga ikkje blir for stor. Vi seier at «kvalitet og kvantitet ikkje går saman». Vi må altså velje mellom stor avling og låg kvalitet og lita avling og høg kvalitet. Tilskjeringa om våren er noko av det viktigaste arbeidet vinbonden gjer. Det er òg stor forskjell på korleis ein lèt druestokken vekse. Nokre stader kryp greinene langs jorda, andre stader veks dei som buskar og nokre gonger langs høge stokkar eller pergolaer, og då kan dei danne «tak» der ein kan gå under og hauste druer.

Læringsressursar

Vin

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?