Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Brenne og male kaffibønnerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Brenne og male kaffibønner

Det å brenne kaffi er ein like stor kunst som å setje saman ei harmonisk blanding. Dersom kaffien blir brend for lite, blir smaken rå og emmen. Blir han brend for lenge, kan smaken bli stram og bitter. Det å brenne kaffien svært mørkt kan òg vere eit "triks" for å skjule ein dårleg kaffikvalitet.

Ein arbeider sjekker kaffibønner som blir brende i ein stor maskin. Foto.
Kaffibønner i krukker av glas og i eit pappkrus som har velta. Foto.
Kaffebønner med ulik brenningsgrad

Lys brenning får fram det syrlege i kaffien og dei spennande, fruktige smakskomponentane. Mørk brenning gir meir søtleik, men òg meir bitterheit og lite syrleg smak. Ved mørk brenning misser kaffesortane dei særeigne smakskarakteristikkane sine.

Kaffien blir malen

Når kaffien blir malen til små partiklar, blir overflata større, og vatnet trengjer raskare inn i kvart einskild kaffikorn. Dess finare bønnene er malne, dess kortare tid bruker vatnet på å trekkje ut stoffa. Kaffien blir malen, eller rettare sagt kutta, i store industrikverner med knivskarpe riller. Kverna blir justert heilt nøyaktig til den malingsgraden som er sat.

Mange forskjellige kaffibønner og kopper med ulike kaffitypar. Foto.

Hugselappen

  • Kaffi blir brend i ulike gradar avhengig av kva smak ein ønskjer å få fram.
  • Dess finare malen ein kaffi er, dess kortare tid bruker vatnet på å trekkje ut stoffa.

Læringsressursar