Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. SkaldyrChevronRight
  5. Skaldyr i norske farvatnChevronRight
  6. SjøkrepsChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sjøkreps

Sjøkreps er ein nær slektning av vanleg hummar, men han er vesentleg mindre og slankare med lange, smale klør.

Sjøkreps. Foto.

Sjøkrepsen vert om lag 24–25 cm lang. Han har eit stort ryggskjold, og ein ledda bakkropp med halevifte. Sjøkrepsen er mykje mindre enn hummaren, og har lange, men mykje slankare klør. Fargen er lyseraud eller oransje, og han endrar seg ikkje når sjøkrepsen vert kokt, slik som hos hummaren. Hoa gyter fleire hundre egg om sommaren, og ber dei under bakkroppen heilt til neste vår.

Fangst

Sjøkrepsen er utbreidd i Atlanterhavet frå Marokko til Island og langs norskekysten til Nord-Noreg. Han finst òg i Middelhavet. Bestanden i Skagerrak og delar av Nordsjøen vert fiska frå Noreg, Danmark og Sverige. Sjøkreps lever på blautbotn eller sandblanda mudder eller leire, der dei grev holer eller gangar. Hoene går sjeldan ut av holene sine når dei ber egg. Sjøkreps vert fiska med teiner eller ein spesiell sjøkrepstrål, som vert slept over botnen. I Noreg tek vi òg ein god del sjøkreps som bifangst i reketrål. Det er mest hannar i fangsten, fordi hoene går mindre ut av holene. Kreps vert fiska heile året.

Bruk

Matrett med sjøkreps og asparges. Foto.
Terrin med sjøkreps og asparges.

Sjøkreps har vorte ei eksklusiv vare, og har etter kvart fått fleire tillagingsmetodar enn den mest vanlege hos oss, som er kokt, servert med majones/aioli og ferskt brød. Det har òg vorte meir ettertrakta å servera han som gratinert, urtemarinert til grill, i steikeomnen, i salatar, og som garnityr i supper og gryter. Vi må vera forsiktige under tillaginga, slik at vi beheld den gode, faste konsistensen. Sjøkrepsen kan fort verta seig og mista smak ved for «hard» tillaging. Han har eit fint kjøt, og han er litt mildare på smak enn hummar.

Næringsinnhald

Sjøkreps er ei god kjelde til protein, kalsium og fosfor.

Sjå matvaretabellen for nærare opplysingar om næringsinnhald på matvaretabellen.no

Les om næringstoffer i sjømat frå Havforskingsinstituttet på hi.no

Sjøkreps

Hugselappen

Sesong

Heile året

Utbreiing

I Atlanterhavet frå Marokko til Island og langs norskekysten til Nord-Noreg.

Storleik

Opptil 25 cm

Med andre ord

Latin: Nephrops norvegicus

Engelsk: Langoustine, Norway lobster

Fransk: Langoustine commune

Tysk: Kaisergranat

Læringsressursar

Skaldyr i norske farvatn