Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. SkaldyrChevronRight
  5. Skaldyr i norske farvatnChevronRight
  6. OskjelChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Oskjel

Oskjel er ein art av muslingar som tilhøyrer blåskjelfamilien. Det liknar blåskjelet, men vert større og vanlegvis 12–15 cm. Enkelte kan verta opptil 20 cm.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Oskjell. Foto.

Oskjelet har dessutan skalnavlen forskuva noko oppover og bakover mot ryggsida samanlikna med blåskjelet; dette gjer at den spisse enden av skala ser ut til å ha to spissar.

Oskjelet sit noko djupare enn blåskjelet fordi det ikkje toler tørrlegging ved fjøre sjø. Det kan danna tette bestandar og finst ofte på steinbotn. Oskjel kan verta svært gamle. Store skjel er ofte overgrodde med kalkrøyrsormar og rur.

Bruk

Oskjel er velsmakande, men har vore lite brukt som mat. Tidlegare vart det mest brukt til agn, og vart kalla agnskjel. Vi er vortne meir vande med oskjelet, og bruker det mest som gratinert. Det vert òg brukt i ulike typar supper og gryter, og passar godt saman med røykelaks. Det er lett å jobba med og har ein god konsistens og smak.

Gratinerte oskjell servert på tallerken
Gratinerte oskjell.

Næringsinnhold

Alle typar skjel er generelt sett mager mat, men dei inneheld mykje omega 3-feittsyrer. Dei er også ei god proteinkjelde.

Sjå Matvaretabellen frå Mattilsynet for nærare opplysningar om næringsinnhaldet.

Hugselappen

Sesong

Oskjel kan haustast og plukkast året rundt.

Utbreiing

Oskjelet finst langs heile norskekysten.

Storleik

Opptil 20 cm

Med andre ord

Latin: Modiolus modiolus

Engelsk: Northern horsemussel

Fransk: Modiole

Tysk: Grosse Miesmuschel

Sist oppdatert 30.04.2020
Tekst: Anette Eikild Larsen (CC BY-SA)

Læringsressursar

Skaldyr i norske farvatn