Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. SkaldyrChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Skaldyr

Skaldyr er ei nemning for ei rekke krepsdyr og skjel. Dei veks på ulike stader i havet og er best i ulike sesongar. I dette emnet lærer du om ulike artar og tillaging av skaldyr.

Emne

Skaldyr

  • Skaldyr er poulær mat, særleg om sommaren. I dette emnet lærer du om avliving og oppdeling av skaldyr, og du blir kjent med ulike tillagingsmetodar.

  • Skaldyr er nemninga for ei rekke krepsdyr og skjel. Her er ei oversikt over skaldyr som finst i norske farvatn.