Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmar om fiskChevronRight
  6. Jakta på kvalitetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Jakta på kvalitet

Kunnskapsfilm har laga ein filmserie om sjømat. I denne filmen får du ei innføring i kva som skal til for at fisken skal halde ein god kvalitet. Kva er kjenneteikn på god kvalitet, og korleis endrar denne seg over tid?

Gå vidare til fagstoff, omgrep og oppgåver om dette temaet: Jakta på kvalitet

Læringsressursar

Undervisningsfilmar om fisk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?