Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Hygiene og mattryggleikChevronRight
 4. Trygg matChevronRight
 5. Sjukdom frå mat og drikkeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Sjukdom frå mat og drikke

Filmen handlar om kvifor vi kan bli sjuke av mat, korleis mat kan bli bederva, og korleis vi kan unngå dette.

Sykdom fra mat og drikke

Omgrep:

 • mikroorganismar smittekjelde
 • vekstvilkår
 • næring
 • lett bederva
 • matforgifting
 • matinfeksjon kryssforureining grovkjøkken

Spørsmål

 1. Forklar kva som skjer dersom mat står i romtemperatur over lengre tid.
 2. Forklar ordet smittekjelde.
 3. Forklar kva som er meint med vekstvilkåra for bakteriar.
 4. Forklar forskjellen på matinfeksjon og matforgifting.
 5. Kva oppgåve har Mattilsynet?
 6. Kva er kryssforureining?
 7. Nokre bruker utstyr med fargekodar. Kvifor?
 8. Korleis blir systemet med reine og ureine soner organisert?

Praktisk oppgåve

Ta to små fiskestykke og pakk dei i plast. Legg det eine på kjøkkenbenken og det andre på kjøling. Sjekk begge fiskestykka etter eit døgn. Bruk sansane, og beskriv begge fiskestykka.

Læringsressursar

Trygg mat