Hopp til innhald

Kokk- og servitørfag Vg2

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Lære riktig bruk og behandling av dei ulike råvarene og den ernæringsmessige fordelen av å bruke råvara.

 • Drikkevarer

  Mat og drikke heng nøye saman. Ein god drikk som passar til maten kan løfte heile måltidsopplevinga.

 • Som servitør skal ein kunne presentere og servere mat og drikke. Ein må ta seg av gjestene på ein profesjonell måte og yte ein god service.

 • Økonomi og sal

  I dette emnet skal vi sjå på ulike måtar å prissetje eit produkt og ulike måtar å marknadsføre det på.

 • Førstehjelp

  Alle bør kunne livreddande førstehjelp. Når ein kjem ut for ein situasjon, er det òg viktig å trøyste og hjelpe den skadde til å vere roleg.

 • Kostråda gir konkrete og enkle kvardagsråd når du skal setje saman ein meny og velje råvarer.

 • Tilpassa kost

  I dette emnet får du betre forståing for og kunnskap om den vanlegaste tilpassa kosten.

 • I matbransjen vil du måtte ta omsyn til ulike grupper, mattradisjonane deira og forholdet deira til mat.

 • I dette emnet vil du bli kjent med dei normene og standardane som gjeld for menyarbeidet, både i Noreg og i det internasjonale kjøkkenet.

 • Vi kan skilje mellom ulike former for hygiene. Felles for dei alle er at vi kjempar mot mikroorganismane.

 • Forslag til årsplan for programfaga Servering, bransje og miljø, Kosthald, ernæring og helse og Råvarer og produksjon.

Om kokk- og servitørfaget Vg2

Servitør- og kokkeelever. Foto.

Om kokk- og servitørfaget Vg2

Kokk- og servitørfaget skal gi kompetanse innan tillaging, anretning og servering av måltid på restaurantar og i ulike institusjonar. Opplæringa skal leggje vekt på praktisk arbeid og gi opplæring i norske mattradisjonar og mat frå ulike kulturar.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook