Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Omsorg ChevronRight
  4. LykkeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Lykke

Lykke er ei djup glede eller ei kjensle av det. Lykkeomgrepet er brukt innanfor filosofi, religion og psykologi, men definisjonane, innhaldet og forståinga av fenomenet varierer. Ordet lykke kan også bety flaks, medgang eller heldig skjebne. (Kjelde: Wikipedia)

Kva er lykke?

Utfordringar til deg

  1. Tenk over kva som gjer deg lykkeleg.
  2. Kva gjer deg ulykkeleg?
  3. Korleis kan du som barne- og ungdomsarbeidar bidra til at barn og unge får oppleve lykke?

Læringsressursar

Omsorg