Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Tenåringspress

Alana opplever at mange av ungdommane på Berghammaren vidaregåande skule slit på ulike måtar. Skulen prøver ei rekkje ulike tiltak for å hjelpe ungdommane. Sjå filmen under som inspirasjon før du startar på oppgåvene.

Tenåringspress
 • Finn ut kva slags typar hjelp skulen din tilbyr til ungdom som slit.
 • Skriv ein tekst med tittelen «Tenåringspress». Del teksten med to andre i klassen og be om å få tilbakemelding på det du har skrive.
 • Lag ei teikneseriestripe eller ein collage om tenåringspress.
 • Korleis kan Alana og dei andre hjelpe ungdommane med å vere nøgde med livet sitt?
 1. Kva krav stiller samfunnet vårt til tenåringar i dag?
 2. Kva press er det ungdommane i filmen snakkar om?
 3. Kvifor aukar talet på deprimerte gutar og jenter?
 4. Kva samtalar tek Røde Kors-telefonen imot?
 5. Kva er ungdommane i filmen redde for?
 6. Kven skaper det presset som ungdommane opplever?
 7. Kva kan ungdommane gjere for å stå imot kravet og presset frå samfunnet?

Læringsressursar

Videregående skole som arbeidsplass