Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingarChevronRight
  4. Videregående skole som arbeidsplass ChevronRight
  5. Samarbeid med oppfølgingstenestaChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Samarbeid med oppfølgingstenesta

Alana veit at skulen ho jobbar på, har ein tilsett i oppfølgingstenesta, men ho veit ikkje heilt kva denne personen jobbar med.

Tenk deg at du er Alana og vil finne ut kva for oppgåver oppfølgingstenesta har.

Bruk fagstoff, Internett og eventuelt intervju for å finne ut:

  • Kva er oppfølgingstenesta (OT)?
  • Kva står OT for?
  • Korleis jobbar OT?
  • Kva kan OT hjelpe ungdom med?
  • Kva seier lovverket om OT?

Læringsressursar

Videregående skole som arbeidsplass