Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingarChevronRight
  4. Videregående skole som arbeidsplass ChevronRight
  5. PPT og spesialpedagogisk rådgivarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

PPT og spesialpedagogisk rådgivar

Alana arbeider ofte med elevar som har behov for ekstra hjelp. Ho deltek på møte saman med læraren til elevane, PPT og spesialpedagogisk rådgivar.

Bruk Internett eller intervju tilsette på skulen din og finn ut:

  • Kva for arbeidsoppgåver har PPT og spesialpedagogisk rådgivar?
  • Kva for utdanning har dei som jobbar i PPT, og dei som jobbar som spesialpedagogisk rådgivar?
  • Kva skal til for at ein elev skal få time hos PPT eller spesialpedagogisk rådgivar?
  • Er det mogleg for deg som barne- og ungdomsarbeidar å få informasjon om ein elev frå PPT eller spesialpedagogisk rådgivar?

Læringsressursar

Videregående skole som arbeidsplass