Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Brukarmedverknad

Alana jobbar med å forstå kva brukarmedverknad er, og korleis ein i størst mogleg grad kan leggje til rette for brukarmedverknad. Sjå filmen om brukarmedverknad og svar deretter på spørsmåla..

Brukarmedverknad
  • Kva døme på brukarmedverknad ser du i denne filmen?
  • Kva er forskjellen på brukarmedverknad og det å bestemme?
  • Intervju lærarane dine og rektor om korleis skulen legg til rette for brukarmedverknad.
  • Kva seier lovverket om brukarmedverknad i skulen?

Læringsressursar

Videregående skole som arbeidsplass