Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingarChevronRight
  4. Ungdomsskulen som arbeidsplass ChevronRight
  5. Sosial og følelsesmessig utvikling ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sosial og følelsesmessig utvikling

Ungdomsalderen er ein alder for store endringar også på det sosiale og følelsesmessige planet. Elias har behov for kunnskapar om barn si utvikling. Sjå filmen og svar på oppgåvene.

Sosial og følelesmessig utvikling 10–14 år
  1. Her blir det sagt at barn som begynner på ungdomsskulen, får mange venner? Stemmer det for alle?
  2. Korleis påverkar det sjølvkjensla dersom du ikkje får venner?
  3. Korleis samanliknar vi oss med andre på same alder?
  4. Korleis kan forelsking påverke sjølvkjensla vår?
  5. Korleis kan sjølvkjensla vere i denne alderen?

Læringsressursar

Ungdomsskulen som arbeidsplass