Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingarChevronRight
  4. Ungdomsskulen som arbeidsplass ChevronRight
  5. Kent-Are bruker kjolarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kent-Are bruker kjolar

I åttande klasse går Kent-Are, som heilt frå han var liten har likt å gå i kjolar, bruke lausnegler, sminke seg og gjere ting som ein gjerne assosierer med jenter. Kent-Are fungerer godt i klassen og har mange venner på skulen. Han fortel Elias at han ikkje har så mange å snakke med når det gjeld korleis han vil leve livet sitt.

Elias veit at det er viktig med rollemodellar og er oppteken av å hjelpe Kent-Are til også å finne seg nokre rollemodellar. Saman ser dei derfor filmen Identitet.

Identitet
  1. Kvifor er det viktig at barn og ungdom får utvikle seg i sitt eige tempo?
  2. Kva har det å seie for utviklinga av sjølvbiletet og identiteten at ein blir akseptert?
  3. Kvifor er det viktig at Kent-Are får kjennskap til andre som han kan identifisere seg med?
  4. Korleis bør skulen møte elevar som skil seg ut frå fleirtalet i klassen?

Læringsressursar

Ungdomsskulen som arbeidsplass