Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Å kjøpe alkohol

Det er fredag og lunsjpause. En av de andre barne- og ungdomsarbeiderne spør om å få gå og handle på butikken like ved. Når han kommer tilbake, ser du at han bærer to poser, og du ser godt at det er øl i den ene posen.

Det er storefri, og alle elevane er ute i skulegarden. Du ser også at fleire av elevane kjem frå den same butikken.
Kva gjer du?

Diskuter løysingar i grupper og lag eit rollespel dersom de ønskjer det.

I matpausen neste dag kjem det opp ein diskusjon knytt til det å handle røyk og øl på nærbutikken ved skulen. Under finn du fire ulike meiningar om dette. Gjennomfør ein klassediskusjon med desse argumenta:

  • Du kan kjøpe både øl og røyk og gå gjennom skulegarden med det. Det er vel ikkje så farleg om elevane ser deg, for du er jo over 18 år.
  • Du kan handle kva du vil, men du bør gøyme ølet utanfor skulen og hente det når du sluttar på jobb.
  • Du kan handle øl og røyk på butikken, men seie at du hentar det etter jobb.
  • Du bør ikkje kjøpe røyk, snus eller alkohol på nærbutikken ved skulen, i alle fall ikkje i arbeidstida.

Læringsressursar

Ungdomsskulen som arbeidsplass