Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingarChevronRight
  4. SFO som arbeidsplassChevronRight
SubjectEmne

EMNE

SFO som arbeidsplass

Som barne- og ungdomsarbeidar skal du planleggje, leggje til rette og gjennomføre ulike aktivitetar på skulefritidsordninga (SFO). I dette emnet tek vi for oss yrkessituasjonar tilpassa det å jobbe i SFO i ein kommune.

Barn leker på SFO. Bilde.

Som barne- og ungdomsarbeidar jobbar du tett med barn, ungdom, føresette og andre yrkesgrupper.

Du skal ha fokus på tryggleik og trivsel, og du skal lære barna å vere inkluderande. Alle barn som er på SFO skal få ein god start eller ei god avslutning på skuledagen.

Nokre SFO har også ope i skuleferiar. Då blir aktivitetane ofte litt annleis. For å planleggje aktivitetar og gjeremål på SFO, skal du ha gode føresetnadar for å jobbe med barn i denne aldersgruppa.

Læringsressursar

SFO som arbeidsplass