Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Adventstida

Indianarskogen barnehage meiner det er viktig for trivsel og utvikling at kvar enkelt arbeidstakar får brukt dei sterke sidene sine. På planleggingsmøte finn dei aktivitetar som kvar enkelt av dei tilsette får eit spesielt ansvar for. Aleksander seier at han gjerne vil ta ansvar for adventstida i barnehagen.

Stjernehimmel ved kysten. Foto

Han har lyst til å ha ei samling med barna kvar dag, der han markerer adventstida.

 1. Tenk deg at du er Aleksander, og lag ein plan for denne perioden.
 2. I barnehagen er det eit foreldrepar som ikkje ønskjer at barnet deira skal delta i kristne feiringar. Korleis held barnehagen seg til det, og kva må Aleksander tenkje på?
  • Ta kontakt med ulike barnehagar og finn ut kva dei gjer i slike situasjonar.
 3. Etikk, religion og filosofi
  Les punkt 3.5 i rammeplan for barnehagen.
  Legg spesielt merke til og diskuter punkta under:
  • «Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna …»
  • «For å arbeide i retning av disse målene må personalet …»

Læringsressursar

Barnehagen som arbeidsplass