Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kompetanse

Linnea blir beden om å lage ein presentasjon som beskriv barne- og ungdomsarbeidaren sin kompetanse.

Tenk deg at du er Linnea. Du avgjer sjølv kva for ei form presentasjonen skal ha – det kan til dømes vere ein plakat, ein PowerPoint-presentasjon, ein artikkel eller ein film.

Læringsressursar

Barnehagen som arbeidsplass