Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingarChevronRight
  4. Barnehagen som arbeidsplassChevronRight
  5. Kva er fortrinnsrett?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva er fortrinnsrett?

For nokre dagar sidan fekk Linnea spørsmål om kva barn som hadde fortrinnsrett i barnehagen. Ho har også fått spørsmål om det er mogleg å søkje om friplass. Dette er ting Linnea synest ho har lite kunnskap om.

Tenk deg at du er Linnea og skal skaffe deg kunnskap om dei to spørsmåla.

  • Korleis går du fram for å skaffe deg denne kunnskapen?

Lag eit hefte der du tek for deg emna

  • fortrinnsrett i barnehagen
  • friplass i barnehagen

Læringsressursar

Barnehagen som arbeidsplass