Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglege situasjonsbeskrivingarChevronRight
  4. Barnehagen som arbeidsplassChevronRight
  5. Personalmøte om seksualitetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Personalmøte om seksualitet

I det siste har det vore mykje doktorleik i barnehagen. Eit par av foreldra har prata med Aleksander om at dei ikkje liker dette.

Seksualitet som tema i barnehagen. Eit intervju med ein førskulelærar.

Yrkesfagleg fordjuping
Intervju tilsette i barnehagen om korleis dei arbeider med seksualitet.

  1. Sjå filmen og diskuter innhaldet.
  2. Gå saman i grupper og gjennomfør eit personalmøte med same tema. Vel ein styrar som også er gruppeleiar, og diskuter korleis barnehagen skal stelle seg til det som blir teke opp i filmen.
  3. Gruppene fortel resten av klassen kva dei har komme fram til.

Læringsressursar

Barnehagen som arbeidsplass