Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
  4. Helse ChevronRight
  5. BarnevaksinasjonsprogrammetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Barnevaksinasjonsprogrammet

Dersom dei aller fleste tek imot tilbodet om vaksinasjon, går det an å halde mange av sjukdommane heilt borte frå landet. Då vernar vi òg dei få som av ein eller annan grunn ikkje er vaksinerte, for eksempel dei som er for unge til å få vaksine, og dei som har immunsvikttilstandar.

Vaksine. Foto.

Mange av sjukdommane vil vere mest alvorlege for denne gruppa, slik at denne tilleggseffekten av vaksinasjonsprogrammet førebyggjer mange alvorlege sjukdomstilfelle.

Er nokon av vaksinane påbodne? Nei, alle vaksinane i programmet er eit tilbod til barna fordi det er ønskjeleg å verne barna mot sjukdommane.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Kjelde: Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet oppdaterer sidene sine kontinuerleg.

Læringsressursar

Helse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter