Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
  4. Kommunikasjon ChevronRight
  5. Teikn til tale ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Teikn til tale

Teikn kan forsterke det språket barnet har. Teikn til tale kan vere eit hjelpemiddel blant anna for barn med sein språkutvikling, det kan brukast både av barn utan språk og av barn med dårleg språk.

Teikn kan:

  • gjere det mogleg for barnet å kommunisere med dei andre barna
  • forsterke dei lydane og orda barnet har
  • kan gjere barnet meir konsentrert om det som blir sagt
  • kan ofte føre til at den som pratar, snakkar tydelegare og seinare

Dersom du arbeider i ein barnehage der dei brukar teikn til tale, får du opplæring i å bruke det.

Søkjer du etter "teikn til tale" på Internett, finn du fleire gode sider om emnet.

Læringsressursar

Kommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs